Høst og Strikke(Kafè)Tid

Når Høstkveldene

Mørkner og alt er Sort og Vått og ganske Grått

Da begynner folk å Strikke

Både Stort og Smått

Det merkes at det er StrikkeKafèTid

Veldig Koslig

Alle som kommer er bare Glad og Blid

Alle unntatt Strikkinga Mi

Hun ligger nå der i Korga si

Uten å ha noe å Si

For det Første er det Elgtid

For det Andre Møteri

For det Tredje Reiseri

Kun en stolpe er ferdig Blitt

Det samme gjelder Oppskrifta gitt

Alt Til Sin Tid

Ja TingTarTid!!!

Imorgen møtes vi kanskje på Kulturhuset på Inderøy ?

Og neste Torsdag den 27.Oktober er det strikkekafè på ny

Hos knitting.no med Britt Oline som Demonstrerer og Selger PartyLite

Da skal det bli LYSTID

i Høstmørket

og kanskje litt ekstra Strikkeri

Velkommen er Alle Mann

(les:kvinner, men det rimet ikke) 

som Kan

-og vil selvfølgelig!