Nå får arm bare være arm

Arm får være Arm

og bolen får bare ligge

Unnskyldningen er en nyfødt liten baby

Så da legges alt annet til side

Et par småsokker

må jeg da i det minste kunne strikke