Ny frist ved deltakelse i kunstprosjekt

Frist for innlevering av småplagg til kunstprosjektet er utsatt til:

15.august 2010.

Jeg er så spent på hva som kommer inn

og innimellom tenker jeg: «hva om det ikke kommer noenting?»

Men det gjør det jo, for jeg vet om flere som allerede er igang med små prosjekter,

noe jeg er dypt takknemlig for.

For uten dere ville ikke dette vært mulig.

Spennende og interessant er det uansett,

når man har gjort seg avhengig av andre for å få noe til.

På mange måter er det jo det det hele handler om:

tore å satse

tore å prøve

tore å gjøre

samarbeide

løfte hverandre

synliggjøre og sette fokus på

alt det flotte og fantastiske arbeidet

som spesiellt kvinner har bidratt med til alle tider

uten mange ganger engang å få en takk.

For frivillig arbeid måles ikke i penger

og tallfestes og verdsettes ikke på samme måte som lønnet arbeid.

Men er sannsynligvis limet som holder alt det andre ihop,

eller selve hjulet som gjør at alt går rundt.

 Så kom å vær med slik at vi sammen kan vise frem

hva det virkelig er verdt!

Jo flere som bidrar jo bedre er det

men husk at hele dette prosjektet kun skal være basert på fullstendig frivillighet

der hver og en yter etter vilje og evne.

Andre teknikker enn strikking kan også benyttes om det er ønskelig.